Project Description

Client: Ajuntament de Quart

Edició: 2017

Encàrrec: Disseny, maquetació i impressió d’un llibret que reculli tota l’agenda cultural programada per a els mesos de genera a juny.